Koning Albertlaan 182/184 – Uitbaten van een openlucht parking (43 plaatsen) en verbrandingsinrichting

MILIEUVERGUNNING

Het volgende project is onderworpen aan een openbaar onderzoek:

Adres van het goed: 182-184 Koning Albertlaan

  • Identiteit van de aanvrager: IMMO HEYMANS
  • Aanvraag van: milieuvergunning

Aard van de hoofdactiviteit: Huisvesting

Zone: Gemengd gebied met linten voor handelskern van het Gewestelijk Bestemmingsplan (RB 03.05.2001). 

Hoofdreden van het onderzoek: voorschriften van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen.

Rubrieken : uitbaten van een openlucht parking (43 plaatsen) en verbrandingsinrichting, Rubr. 152 a et 40 a

Het openbaar onderzoek loopt: van 09.03.2020  tot en met 23.03.2020.

Het dossier ligt ook ter inzage bij het gemeentebestuur waar technische inlichtingen of uitleg kunnen (kan) worden verkregen:

Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

> Maandag, dinsdag: tussen 10.00 en 13.00 uur

> Donderdag: tussen 14.00 en 19.00 uur

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

> Woensdag: tussen 9.00 en 12.00 uur

> Donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur of 19.00 en 20.00 uur (op afspraak 02/464 04 41-41).

Deze raadplegingsregelingen kunnen worden aangepast aan de evolutie van de COVID-19 pandemie. Indien nodig zijn de dossiers alleen op afspraak te raadplegen.

Opmerkingen en klachten kunnen worden geformuleerd tijdens bovenvermelde periode van het onderzoek, ofwel:

  • Schriftelijk, ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen
    • Op het e-mailadres: info@berchem.brussels
    • Op het postadres: Koning Albertalaan 33, 1082 Sint-Agatha-Berchem
  • Mondeling, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie daarvan gratis overhandigt aan de aangever.
Gepubliceerd op:
20 maart 2020