Koning Albertlaan 278-280 – Verbouwing en uitbreiding van 2 ééngezinswoningen – 20/12/18

Unaniem ongunstig advies

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen

Identiteit van de aanvrager:      Mijnheer Mohsine MEKNASSI                        

Voorwerp van de aanvraag:

Stedenbouwkundige vergunning  verbouwing en uitbreiding van 2 ééngezinswoningen in gebouw met 2 appartementen (conform stellen)

Aard van de hoofdactiviteit:

Conform stellen: verbouwing van een woning met handelsgelijkvloers in gebouw met 2 appartementen (nr.278) & verbouwing van een ééngezinswoning in gebouw met 2 appartementen (nr.280)

Omtrek en zone:

Woongebied met residentieel karakter volgens het GBP

Hoofdreden van het onderzoek:

Afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 16/11 tot 30/11/2018

De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op donderdag 20 december 2018 in het gemeentehuis.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag worden geraadpleegd op het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

  • maandag, dinsdag: tussen 10u en 13u
  • donderdag tussen 14u en 19u.

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

  • woensdag tussen 9u en 12u
  • donderdag tussen 9u en 12u of tussen 19u en 20 uur (op afspraak)

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag, of na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht:

  • Schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen, op het volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem of via email nmebarka@berchem.brussels, uiterlijk op 30/11/2018
  • Mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte in het gemeentehuis – dienst Stedenbouw- Koning Albertlaan 33.

Tijdens de duur van het openbaar onderzoek, kan elkeen zijn/haar opmerkingen en/of klachten laten gelden en/of schriftelijk verzoeken aan het College van Burgemeester en Schepenen om gehoord te worden door de overlegcommissie.

Elkeen kan deelnemen aan de openbare hoorzitting ter voorstelling van het project deelnemen op het gemeentehuis op 20.12.2018. De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
12 november 2018