Koning Albertlaan 3-5 – Bestemmingswijziging van een handelsruimte gelegen op gelijkvloers in medisch centrum

unaniem gunstig advies mits voorwarde

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Identiteit van de aanvrager:              Schweitzer Medica Center   G.C.V.

Hoofdactiviteit:                                   Bestemmingswijziging van een handelsruimte gelegen op gelijkvloers in medisch centrum

Omtrek en zone: gemengd gebied, in een lint voor handelskernen, langs een structurerende ruimte

Hoofdreden van het onderzoek: algemeen voorschrift 0.6 van het GBP (handelingen en werken die het binnenterrein van huizenblokken aantasten)

 

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 26/08 tot 09/09/2020

Tijdens de duur van het onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd op

https://openpermits.brussels/nl/openbare_onderzoeken.

Het dossier kan tevens worden geraadpleegd op:

Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

  • Maandag, dinsdag: tussen 10u en 13u – donderdag tussen 14u en 19u

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

  • Woensdag tussen 9u en 12u – donderdag tussen 9u en 12u of tussen 19u en 20 uur (op afspraak)

Technische uitleg over het dossier kan tevens worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag, of na

telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

Deze raadplegingsregelingen kunnen worden aangepast aan de evolutie van de COVID-19 pandemie.

Indien nodig zijn de dossiers alleen op afspraak te raadplegen.

 

Tijdens de hierboven vermelde duur van het onderzoek kunnen opmerkingen en klachten worden geformuleerd:

  • Schriftelijk, ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen op volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem
  • per email naar volgend adres: nmebarka@berchem.brussels,
  • Mondeling, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een

kopie daarvan gratis overhandigt aan de aangever, na afspraak.

Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de overlegcommissie

die samenkomt:

  • Op donderdag 24 september 2020 vanaf 09:15
  • In het Gemeentehuis, Koning Albertlaan 33 te Sint-Agatha-Berchem.

 

De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie wordt aangekondigd op de website van de

gemeente of is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst

voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
02 september 2020