Koning Albertlaan 88 – Verbouwen en uitbreiden van collectief woongebouw – 28/01/21

unaniem ongunstig advies

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Adres van het goed:            Koning Albertlaan 88  

Identiteit van de aanvrager:   Upsylon Immo N.V.

Hoofdactiviteit: verbouwen en uitbreiden van collectief woongebouw in een gebouw met 49 appartementen, 24 ondergrondse parkeerplaatsen, een parking voor 17 parkeerplaatsen in open lucht en vellen van 13 hoogstammige bomen

Omtrek en zone: parkgebieden, typisch woongebieden

Hoofdreden van het onderzoek:

algemeen voorschrift 0.6 van het GBP(handelingen en werken die het binnenterrein van huizenblokken aantasten)
algemeen voorschrift 0.12. van het GBP (volledige of gedeeltelijke wijziging van het gebruik of bestemming van een woning of afbraak van een woning)
bijzonder voorschrift 2.5.2° van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter van de bouwwerken)
art. 147 van het BWRO : effectenrapport (aanleg van een beplante eigendom van meer dan 5000m² )
afwijking op art.8 van titel I van de GSV (hoogte – vrijstaande bouwwerken)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 15/12/2020 tot 14/01/2021

Tijdens de duur van het onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd op https://openpermits.brussels/nl/openbare_onderzoeken.

Het dossier kan tevens uitsluitend op afspraak worden geraadpleegd op:

Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228/ Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

Technische uitleg over het dossier kan tevens worden bekomen bij het gemeentebestuur na telefonisch afspraak

op het nr. 02/563 59 25.

Tijdens de hierboven vermelde duur van het onderzoek kunnen opmerkingen en klachten worden geformuleerd:

  • Schriftelijk, ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen op volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem
  • per email naar volgend adres: nmebarka@berchem.brussels,
  • Mondeling, uitsluitend op afspraak, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie daarvan gratis overhandigt aan de aangever.

Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de overlegcommissie die samenkomt: op donderdag 28 januari 2021 vanaf 09:15 in het Gemeentehuis, Koning Albertlaan 33 te Sint-Agatha-Berchem.

Enkel de personen die tijdens het openbaar onderzoek uitdrukkelijk hebben verzocht om gehoord te worden, worden toegelaten tot de overlegcommissie.

In het geval van een petitie, wijkcomité of andere vereniging wordt het aantal personen dat wordt toegelaten tot de overlegcommissie beperkt tot twee per petitie, per wijkcomité of per vereniging.

De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie wordt aangekondigd op de website van de gemeente of is 15 dagen vóór de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Sint-Agatha-Berchem, op 03/12/2020

Gepubliceerd op:
08 december 2020