Kweepereboomlaan – Oprichten van de beek van Kweepereboom – 20/12/18

Unaniem gunstig advies mits voorwarde

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen 

Identiteit van de aanvrager:            Vivaqua C.V.B.A.

Voorwerp van de aanvraag:

Stedenbouwkundige vergunning     Oprichten van de beek van Kweepereboom

Aard van de hoofdactiviteit:

Oprichten van de beek van Kweepereboom en plaats een pijp met een diameter van 400 mm om regenwater uit het Kweepereboom wijk te oogsten

Omtrek en zone:

Groengebied volgens het GBP

Hoofdreden van het onderzoek:

Algemeen voorschrift 0.3van het GBP: Handelingen en werken in groengebieden

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 16/11 tot 30/11/2018

De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op donderdag 20 december 2018 in het gemeentehuis.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag worden geraadpleegd op het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

  • maandag, dinsdag: tussen 10u en 13u
  • donderdag tussen 14u en 19u.

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

  • woensdag tussen 9u en 12u
  • donderdag tussen 9u en 12u of tussen 19u en 20 uur (op afspraak)

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag, of na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25. 

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht:

  • Schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen, op het volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem of via email nmebarka@berchem.brussels, uiterlijk op 30/11/2018
  • Mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte in het gemeentehuis – dienst Stedenbouw- Koning Albertlaan 33.

Tijdens de duur van het openbaar onderzoek, kan elkeen zijn/haar opmerkingen en/of klachten laten gelden en/of schriftelijk verzoeken aan het College van Burgemeester en Schepenen om gehoord te worden door de overlegcommissie.

Elkeen kan deelnemen aan de openbare hoorzitting ter voorstelling van het project deelnemen op het gemeentehuis op 20.12.2018. De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
12 november 2018

Meer artikels ?

Weilandstraat 41 – Bouwen van een gebouw met ...

Identiteit van de aanvrager:            Mijnheer Maurizio SABATINI                            Voorwerp van de aanvraag: Stedenbouwkundige vergunning        Bouwen van een gebouw met 15 appartementen Aard van de hoofdactiviteit: Bouwen van een gebouw met 15 appartementen en 17 parkeerplaatsen Omtrek en zone: Woongebied ... Meer weten
Gepubliceerd op:
03 oktober 2017

de Selliers de Moranvillelaan 58 – ...

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen Identiteit van de aanvrager:            Mevrouw Caroline LEPIECE                             Voorwerp van de aanvraag: Stedenbouwkundige vergunning     Uitbreiding van een ééngezinswoning Aard van de hoofdactiviteit: Renovatie en uitbreiding op het gelijkvloers en 1ste ... Meer weten
Gepubliceerd op:
28 augustus 2018