Maricollendreef 79 – Verbouwing van een ééngezinswoning – 2/05/2019

Unaniem ongunstig advies

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Identiteit van de aanvrager  M. & Mevr. SOUAF-AFELLAH

Voorwerp van de aanvraag:   verbouwing van een ééngezinswoning

Hoofdactiviteit:

Afbraak en wederopbouw van het dak

Omtrek en zone:

woongebied met residentieel karakter volgens het GBP + verkavelingsvergunning l33 afgeleverd op 22.02.1967

Hoofdreden van het onderzoek:

afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak – hoogte)
afwijking op een verkavelingsvergunning art.2.5.b. dak – art.2.5.d dak (kleur van materialen) – art.2.9  dakramen (art. 155 §2 van het BWRO)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 29/03 tot 12/04/2019

De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op donderdag 2 mei 2019 in het gemeentehuis.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag worden geraadpleegd op: Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

  • maandag, dinsdag: tussen 10u en 13u
  • donderdag tussen 14u en 19u

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

  • woensdag tussen 9u en 12u
  • donderdag tussen 9u en 12u of tussen 19u en 20 uur (op afspraak)

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag, of na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht:

  • Schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen, op het volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem of via email nmebarka@berchem.brussels, uiterlijk op 12/04/2019
  • Mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte in het gemeentehuis – dienst Stedenbouw- Koning Albertlaan 33.

Tijdens de duur van het openbaar onderzoek, kan elkeen zijn/haar opmerkingen en/of klachten laten gelden en/of schriftelijk verzoeken aan het College van Burgemeester en Schepenen om gehoord te worden door de overlegcommissie.

Elkeen kan deelnemen aan de openbare hoorzitting ter voorstelling van het project deelnemen op het gemeentehuis op donderdag 2 mei 2019. De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
25 maart 2019

Meer artikels ?

Bloemkwekersstraat 128 – Kerkstraat 83 ...

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen Identiteit van de aanvrager:            B.N.K.S. V.Z.W                             Voorwerp van de aanvraag: Stedenbouwkundige vergunning     Verbouwingen Aard van de hoofdactiviteit: Wijziging inkompoort Kerkstraat, plaatsing van noodtrappen, vernieuwen van de speelplaatsoverkappingen Omtrek en ... Meer weten
Gepubliceerd op:
23 oktober 2017

Gisseleire Versélaan 23 – Het verbouwen van ...

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen Identiteit van de aanvrager:            FUTURE LIVING INVEST N.V.                            Voorwerp van de aanvraag: Stedenbouwkundige vergunning     het verbouwen van een zorgresidentie (onthaalresidentie voor langdurig verblijf) Aard van de hoofdactiviteit: Interne ... Meer weten
Gepubliceerd op:
12 november 2018