Mirtenlaan – Herinrichting van de Mirtenlaan – 22.10.2019

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Adres van het goed:               Mirtenlaan   

Identiteit van de aanvragerGEMEENTEBESTUUR VAN  SINT-JANS MOLENBEEK

Voorwerp van de aanvraag:   herinrichting van de Mirtenlaan

Hoofdactiviteit:

Aanpassen van de middenberm ter hoogte van de Gentse steenweg om het busverkeer vlotter te maken; aanbrengen van een doorlaatbare coating op de middenberm;

sluiten van de middenberm ter hoogte van de Fik Guidonstraat

 

Omtrek en zone:

Wegennet

 

Hoofdreden van het onderzoek:

toepassing van het bijzonder voorschrift  25.1. van het GBP (handelingen en werken voor de aanleg of de wijziging van de inrichtingen van wegen en lijnen van het openbaar vervoer)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 16/09 tot 15/10/2019

 

De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op dinsdag 22 oktober 2019 in het gemeentehuis van Sint-Jans-Molenbeek, 20, Graaf van Vlaanderenstraat – 1080 Brussel

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag worden geraadpleegd op: Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

  • maandag, dinsdag: tussen 10u en 13u – donderdag tussen 14u en 19u

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

  • woensdag tussen 9u en 12u          – donderdag tussen 9u en 12u

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur van Sint-Jans Molenbeek, op maandag tussen 14u en 17u na telefonische afspraak op het nr. 02/412.37.34

 

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht:

  • Schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen, op het volgend adres:

Gemeentebestuur Sint-Jans-Molenbeek – Dienst Stedenbouw

20, Graaf van Vlaanderenstraat – 1080 Brussel uiterlijk op 15/10/2019

  • Mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte in het gemeentehuis van Sint-Jans-Molenbeek, op donderdag tussen 9u00 en 12u00.

Tijdens de duur van het openbaar onderzoek, kan elkeen zijn/haar opmerkingen en/of klachten laten gelden en/of schriftelijk verzoeken aan het college van burgemeester en schepenen om gehoord te worden door de overlegcommissie.

Elkeen kan aan de openbare hoorzitting ter voorstelling van het project deelnemen op het gemeentehuis. De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie wordt aangekondigd op de website van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek of is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
11 september 2019