Nestor Martinstraat 40 te GANSHOREN – bouwen van een gebouw voor productieactiviteiten en … – 26/01/22

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Adres van het goed:               Nestor Martinstraat 40 te GANSHOREN

Identiteit van de aanvrager: CIT BLATON REAL ESTATE DEVELOPMENT

Hoofdactiviteit:   bouwen van een gebouw voor productieactiviteiten en uitbating van productieve activiteiten van materiele goederen

Omtrek en zone:

gebieden voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten, voor stedelijke industrie, voor sport- of vrijtijdsactiviteiten in de open lucht, groen en spoorweggebieden

Het goed bevindt zich in de perimeter van het bijzonder bestemmingsplan (BBP) « BBP nr. IX-3  Molenbeekvallei », die het voorwerp uitmaakte van een  besluit « Cobat 04 – Arrêté PM Tot » op 08/02/2007.

Hoofdreden van het onderzoek:

1B : artikel 40 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen
Effectenverslag – Art. 175/20 – GSV – openbaar onderzoek van 30 dagen
algemeen voorschrift 0.5. van het GBP (Projecten voor bebouwing of verkaveling van een beplant eigendom van meer dan 3.000m²)
art. 147 van het BWRO : effectenrapport (aanleg van een beplante eigendom van meer dan 5000m² )
afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak – technische elementen)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 06/12/2021 tot 04/01/2022

Tijdens de duur van het onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd op https://openpermits.brussels/nl/openbare_onderzoeken.

Het dossier kan tevens uitsluitend op afspraak worden geraadpleegd op:

Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228/ Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

Technische uitleg over het dossier kan tevens worden bekomen bij het gemeentebestuur na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

Tijdens de hierboven vermelde duur van het onderzoek kunnen opmerkingen en klachten worden geformuleerd:

  • Schriftelijk, ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen op volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Brussel
  • per email naar volgend adres: nmebarka@berchem.brussels,
  • Mondeling, uitsluitend op afspraak, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie daarvan gratis overhandigt aan de aangever.

Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de overlegcommissie die samenkomt op woensdag 26 januari 2022, per videoconferentie, via de gemeente van Ganshoren.

Enkel deze personen zullen toegelaten worden op de vergadering van de overlegcommissie

Gepubliceerd op:
03 december 2021