Ontwerp van Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) en milieueffectenrapport

Het college van Burgemeester en Schepenen deelt mee dat onderworpen wordt aan een openbaar onderzoek:

Het ontwerp van Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) en het milieueffectenrapport van

13 januari 2017 tot en met 13 maart 2017

Technische verduidelijkingen of inlichtingen kunt u verkrijgen bij het gemeentebestuur. De documenten liggen er ter inzage op volgend adres:

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag worden geraadpleegd op het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

  • maandag, dinsdag: tussen 10u en 13u
  • donderdag tussen 14u en 19u.

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

  • woensdag tussen 9u en 12u
  • donderdag tussen 9u en 12u of tussen 19u en 20 uur (op afspraak 0494/490772)

Gelieve u voor de technische verduidelijkingen te wenden tot

Mevrouw Sonia DE TAEVERNIER, M. Didier RECOLLECTE

Op donderdag voormiddag van 9.00 u. tot 13.00 u. of na telefonische afspraak op het nr.: 02/464 04 12

De documenten die onderworpen worden aan het onderzoek zijn eveneens beschikbaar op

de website www.gpdo.brussels

Bemerkingen en bezwaarschriften dienen te worden gericht aan de regering, op volgend adres:

perspective.brussels
(Brussels Planningsbureau)
Territoriale strategie
Openbaar onderzoek – GPDO
Naamstraat, 59 – 1000 Brussel

Uiterlijk op 13 maart 2017.

Indien nodig kunnen de bemerkingen of bezwaren voor deze datum mondeling worden meegedeeld aan de beambte of persoon die daartoe is aangesteld, op volgend adres – dienst Stedenbouw- Koning Albertlaan 33 op donderdag voormiddag 9.00 u. tot 13.00 u.

Gepubliceerd op:
09 januari 2017