Openveldstraat 146 – uitbreiding en verbouwing van een ééngezinswoning – 26/09/19

Unaniem gunstig advies mits voorwarde

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Identiteit van de aanvragerMijnheer en Mevrouw DE HEYN – VANDENDORPE

Voorwerp van de aanvraag:   uitbreiding en verbouwing van een ééngezinswoning

Hoofdactiviteit:

Afbraak en heropbouw van een bijgebouw

Omtrek en zone:

typisch woongebied volgens het GBP

Hoofdreden van het onderzoek:

afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 26/08 tot 09/09/2019

De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op donderdag 26 september 2019 in het gemeentehuis.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag worden geraadpleegd op: Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

  • maandag, dinsdag: tussen 10u en 13u
  • donderdag tussen 14u en 19u

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

  • woensdag tussen 9u en 12u
  • donderdag tussen 9u en 12u of tussen 19u en 20 uur (op afspraak)

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag, of na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht:

  • Schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen, op het volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem of via email nmebarka@berchem.brussels, uiterlijk op 09/09/2019
  • Mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte in het gemeentehuis – dienst Stedenbouw- Koning Albertlaan 33.

Tijdens de duur van het openbaar onderzoek, kan elkeen zijn/haar opmerkingen en/of klachten laten gelden en/of schriftelijk verzoeken aan het College van Burgemeester en Schepenen om gehoord te worden door de overlegcommissie.

Elkeen kan deelnemen aan de openbare hoorzitting ter voorstelling van het project deelnemen op het gemeentehuis op donderdag 26 september 2019. De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
21 augustus 2019

Meer artikels ?

Egide Winteroystraat 63 – Uitbreiding van ...

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen Identiteit van de aanvrager:      Mijnheer Ismail SAHNOUN                              Voorwerp van de aanvraag: Stedenbouwkundige vergunning Uitbreiding van een ééngezinswoning (conform stellen) Aard van de hoofdactiviteit: De sluiting van een terras (conform stellen) Omtrek ... Meer weten
Gepubliceerd op:
06 september 2018

Goede Herderstraat – Bouwen van ...

Identiteit van de aanvrager:            IMMPACT ONTWIKKELING N.V.                            Voorwerp van de aanvraag:             Bouwen van nieuwbouwappartementen met een ondergrondse parking en een polyvalente publieke ruimte. Aard van de hoofdactiviteit: Stedenbouwkundige vergunning: bouwen van 105 woongelegenheden met 106 parkeerplaatsen en 109 ... Meer weten
Gepubliceerd op:
31 oktober 2016

Hoogveldlaan 21-23 – Verbouwing van een ...

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen Adres van het goed:                      Hoogveldlaan 21-23 Identiteit van de aanvrager:            Mijnheer Paul DEMIR                         Voorwerp van de aanvraag: Stedenbouwkundige vergunning      verbouwing van een appartementsgebouw (regularisatie) Aard van de hoofdactiviteit: ... Meer weten
Gepubliceerd op:
29 mei 2018