Potaardestraat 140 – Uitbreiding van een ééngezinswoning – 20/02/2020

Unaniem gunstig advies

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Identiteit van de aanvrager: Mijnheer Marcel DEKONINCK

Hoofdactiviteit:     uitbreiding van een ééngezinswoning (conform stellen)

Omtrek en zone: typisch woongebied

Hoofdreden van het onderzoek:

afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 21/01 tot 04/02/2020

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd : https://data.urban.brussels/be/nl/openbare_onderzoeken

Het dossier kan tevens worden geraadpleegd op:

Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

  • maandag, dinsdag: tussen 10u en 13u
  • donderdag tussen 14u en 19u

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

  • woensdag tussen 9u en 12u
  • donderdag tussen 9u en 12u of tussen 19u en 20 uur (op afspraak)

Technische uitleg over het dossier kan tevens worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag, of na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

Tijdens de hierboven vermelde duur van het onderzoek kunnen opmerkingen en klachten worden geformuleerd:

  • schriftelijk, ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen op volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem
  • per email naar volgend adres: nmebarka@berchem.brussels,
  • mondeling, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie daarvan gratis overhandigt aan de aangever, na afspraak.

Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de overlegcommissie die samenkomt:

  • op donderdag 20 februari 2020 vanaf 09:15
  • in het Gemeentehuis, Koning Albertlaan 33 te Sint-Agatha-Berchem.

De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie wordt aangekondigd op de website van de gemeente of is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
16 januari 2020