Zelliksesteenweg 10 – Verbouwing van een bestaand gebouw – 25/10/18

Unaniem gunstig advies mits voorwaarde

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen

Identiteit van de aanvrager:            LIDL BELGIUM GMBH & CO KG N.V.                   

Voorwerp van de aanvraag:

Stedenbouwkundige vergunning     Verbouwing van een bestaand gebouw

Aard van de hoofdactiviteit:

Plaatsen van 2 reclame totems + 3 publicitaire uithangborden, parkeren: verandering van rijrichting

Wijziging van de gevels, verhuizing van de sociale ruimten op het gelijkvloers

Omtrek en zone:

Sterk gemengd gebied volgens het GBP

Hoofdreden van het onderzoek:

Afwijking op art.39 §2 van titel VI van de GSV (uithangbord of een reclame verwijzend naar het uithangbord vastgemaakt of geplaatst op de grond in de algemene of uitgebreide gebieden)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 24/09 tot 08/10/2018

De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op donderdag 25 oktober 2018 in het gemeentehuis.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag worden geraadpleegd op het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

  • maandag, dinsdag: tussen 10u en 13u
  • donderdag tussen 14u en 19u.

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

  • woensdag tussen 9u en 12u
  • donderdag tussen 9u en 12u of tussen 19u en 20 uur (op afspraak)

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag, of na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht:

  • Schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen, op het volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem of via email nmebarka@berchem.brussels, uiterlijk op 08/10/2018
  • Mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte in het gemeentehuis – dienst Stedenbouw- Koning Albertlaan 33.

Tijdens de duur van het openbaar onderzoek, kan elkeen zijn/haar opmerkingen en/of klachten laten gelden en/of schriftelijk verzoeken aan het College van Burgemeester en Schepenen om gehoord te worden door de overlegcommissie.

Elkeen kan deelnemen aan de openbare hoorzitting ter voorstelling van het project deelnemen op het gemeentehuis op 25/10/2018. De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
20 september 2018