Zelliksesteenweg (hoek Lusthuizenstraat) – Vervangen van een reclamebord – 25/11/21

unaniem gunstig advies mits voorwaarde

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Adres van het goed:            Zelliksesteenweg (hoek Lusthuizenstraat)   

Identiteit van de aanvrager:   CLEAR CHANNEL B.V.

Hoofdactiviteit:                   Vervangen van een reclamebord (8m²)

Omtrek en zone: gebied van gewestelijk belang nr. 14, langs een structurerende ruimte

Hoofdreden van het onderzoek:

 toepassing van het bijzonder voorschrift  18.al3 van het GBP (handelingen en werken in GGB zonder BBP)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 27/10/2021 tot 10/11/2021

Tijdens de duur van het onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd op https://openpermits.brussels/nl/openbare_onderzoeken.

Het dossier kan tevens uitsluitend op afspraak worden geraadpleegd op:

Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228/ Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

Technische uitleg over het dossier kan tevens worden bekomen bij het gemeentebestuur na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

Tijdens de hierboven vermelde duur van het onderzoek kunnen opmerkingen en klachten worden geformuleerd:

  • Schriftelijk, ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen op volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem
  • per email naar volgend adres: nmebarka@berchem.brussels,
  • Mondeling, uitsluitend op afspraak, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie daarvan gratis overhandigt aan de aangever.

Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de overlegcommissie die samenkomt op donderdag 25 november 2021 vanaf 09:15 in het Gemeentehuis, Koning Albertlaan 33 te Sint-Agatha-Berchem.

Enkel de personen die tijdens het openbaar onderzoek uitdrukkelijk hebben verzocht om gehoord te worden, worden toegelaten tot de overlegcommissie.

In het geval van een petitie, wijkcomité of andere vereniging wordt het aantal personen dat wordt toegelaten tot de overlegcommissie beperkt tot twee per petitie, per wijkcomité of per vereniging.

De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie wordt aangekondigd op de website van de gemeente of is 15 dagen vóór de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
19 oktober 2021

Meer artikels ?

Groot-Bijgaardenstraat 251 – Uitbreiding van ...

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen: Adres van het goed:                      Groot-Bijgaardenstraat 251   Identiteit van de aanvrager:            Mijnheer en Mevrouw RAHMOUN – TEBBAI Hoofdactiviteit:                             Uitbreiding van een ééngezinswoning – Regularisatie Omtrek en zone:                           ... Meer weten
Gepubliceerd op:
27 oktober 2020