Jeugdenquete 2013

image_preview (96)In maart 2013, heeft de Jeugddienst een enquête opgezet gericht tot alle jongeren van 12 tot 22 jaar die op het gemeentelijke grondgebied wonen.  Het doel van dit onderzoek was de verlangens, uw verwachtingen en de behoeften van de jongeren uit de gemeente beter te identificeren.
Dankzij een belangrijke deelneming van de jongeren, hebben we enkele interessante ideeën verzameld, die nog steeds de oriëntatie van het jeugdbeleid markeren.

Hierbij vindt u een samenvatting van de belangrijkste resultaten.