Kindergemeenteraad

Dit project heeft als doel om de kinderen van het 5e leerjaar van de Franstalige en Nederlandstalige scholen democratische waarden bij te brengen. Iedere klas verkiest 2 afgevaardigden die hen zullen vertegenwoordigen binnen de Kindergemeenteraad.
Na heuse verkiezingen wordt de Kindergemeenteraad gevormd en samen denken de leden-kinderen na over projecten die kunnen leiden tot een verbetering van de levenskwaliteit van de jonge Berchemnaren. De rol van de Kindergemeenteraad bestaat erin om de door de scholen voorgestelde projecten te bestuderen en er één te weerhouden om dat project uiteindelijk in de praktijk te brengen.

Op die manier werd in mei 2012 het ‘bikepark’ ingehuldigd op de site van het Saint-Moulin park en wordt momenteel een gezondheidsparcours gerealiseerd.

Oefenen met democratie

Voor ze officieel hun gezondheidsparcours in het Wilderbos konden voorstellen, doorliepen de Berchemse leerlingen een “democratisch parcours”.

In januari 2014 verkozen ze de afgevaardigden die hen in de Kindergemeenteraad (KGR) zouden vertegenwoordigen.

Na die verkiezingen werden de “junior raadsleden” in februari 2014 officieel geïnstalleerd. De KGR kwam de volgende drie maanden een keer per maand samen. Tijdens de verschillende zittingen kon elke afgevaardigde zijn of haar project voorstellen; projecten die ze in de klas, samen met hun meester of juf, hadden uitgewerkt rond een van volgende thema’s: gezondheid en voeding, veiligheid op de weg naar school, aan en rond de school, speelpleinen, milieu – verfraaien van de gemeente, sport, groene ruimten en netheid.

In juni 2014 bracht de Raad zijn stem uit.

De overvloed aan boeiende projecten maakten het kiezen moeilijk …

De verschillende projecten werden tijdens werksessies door de afgevaardigden geëvalueerd. Uiteindelijk lieten ze hun keuze vallen op een van de 12 voorgestelde projecten. De top drie van de projecten werd gevormd door Ber’Kart (het uitwerken van een mini-autocircuit om op speelse wijze te leren omgaan met verkeersveiligheid), Cirqu’oui (installatie van een tent waar kennis kan worden gemaakt met de wereld van het circus, waar technieken worden aangeleerd en waar tot slot eenieder zijn kunsten aan andere kinderen kan tonen) en tot slot het gezondheidsparcours.

Na een bezoek aan het terrein in november 2014 in het Wilderbos met de kinderraadsleden, afgevaardigden van Brussel-Leefmilieu en de Nederlandstalige en Franstalige schepen voor Jeugd om de haalbaarheid en inplanting van het project te evalueren, werden de uitvloeringswerken in de zomer van 2015 opgestart.

Met een volledig door Céline Fremault, Minister voor Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gefinancierd budget van € 31 000 en de steun van het BIM, dat voor de concrete uitwerking instond, “zetten de kinderen met een speels en sportief partcours sporten in het Wilderbos op het ereschavotje. Het werd inderdaad een sportief en ritmisch parcours langs acht verschillende tuigen die telkens weer een uitnodiging vormen tot het uitvoeren van een gevarieerd aantal oefeningen. Ik ben bijzonder verheugd dit participatieve project tot een goed einde te kunnen brengen en ben ervan overtuigd dat alle Berchemnaren hier baat bij zullen hebben.” aldus Agnès Vanden Bremt, Schepen voor Nederlandstalige Jeugd.

Via hun ervaring binnen de Kindergemeenteraad konden de jonge raadsleden hun burgerlijke solidariteit en verantwoordelijkheidszin naar een hoger niveau tillen en zich bewust worden van de democratische uitdagingen van onze maatschappij, van hun maatschappij …