Huishoudelijk afval hoort niet thuis in openbare vuilnisbakken

Openbare netheid draagt in hoge mate bij tot de levenskwaliteit. Erop toezien dat alles netjes blijft, houdt in dat er een beleid moet worden ontwikkeld gericht op een doordachte inrichting van de openbare ruimte, maar evenzeer dat de Berchemnaren respectvol met die openbare ruimte moeten omgaan.

Opdat onze straten netjes zouden blijven, staan er her en der openbare vuilnisbakken. In die vuilnisbakken mag enkel afval van toevallige voorbijgangers worden gedeponeerd: een papiertje van een snoepje, zakdoekje, lolly, restjes van snoep of snack, hondenpoep in een zakje, etc. Wanneer sommigen echter deze richtlijnen aan hun laars lappen en hun huishoudelijk afval in die vuilnisbakken deponeren, raken ze al snel overvol waardoor ze hun oorspronkelijke rol niet meer kunnen vervullen; zijnde het opvangen van het afval van voorbijgangers en wandelaars.

Artikel 30 van het Algemeen Politiereglement bepaalt immers: “Het is verboden in de vuilnisemmers, bakken en papiermanden die ter beschikking zijn gesteld van het publiek, afval of vuilniszakken te deponeren, met uitzondering van klein afval en de zakjes met de uitwerpselen van een dier. Wie de bepalingen van deze paragraaf overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van maximaal € 140.”

Het Taksreglement over openbare netheid bepaalt dat al wie de openbare weg of openbare ruimte besmeurt of de openbare netheid aantast, gebonden is aan het reglement en een boete is verschuldigd van € 55,20 per buiten de daartoe bestemde ophaalzone achtergelaten zak of recipiënt met vuil of afval.

????????????????????????????????????
In Sint-Agatha-Berchem waken 11 medewerkers dag in dag uit over de netheid van onze straten.
Iedere dag opnieuw worden de 230 over het grondgebied van de gemeente verspreide openbare vuilnisbakken schoongemaakt.