Bericht aan de buurtbewoners van de Ganshorenstraat – verlenging eenrichtingsverkeer

Zoals u weet, worden er momenteel in uw buurt verschillende eenrichtingsproeven gehouden.

Om de veranderingen in het verkeer te kunnen evalueren, zullen deze tests, die oorspronkelijk tot eind december waren aangekondigd, worden verlengd tot eind maart 2022.

Het College van Burgemeester en Schepenen wil u ook uitnodigen voor een evaluatievergadering. Op basis van uw feedback en de cijfermatige analyses die door onze diensten worden uitgevoerd, zal de gemeente vervolgens de nodige beslissingen nemen om het verkeersplan voor uw wijk op te stellen.

Deze evaluatievergadering zal begin februari 2022 plaatsvinden en wij zullen u in januari op de hoogte houden door middel van een nieuw wijkinfo.

Gepubliceerd op:
24 december 2021