Aan de bewoners van de Kerkstraat, de J-B Vandendrieschstraat en de Joseph Mertensstraat – Schoolstraat

Betreft: evaluatievergadering – Kerkstraat tijdelijke Schoolstraat

Van maandag 17 september tot vrijdag 21 september 2018 werd de Kerkstraat gedurende de week van de mobiliteit tijdelijk ingericht als Schoolstraat. Het autoverkeer werd dan ’s morgens en in de namiddag niet toegelaten.

Teneinde deze tijdelijke maatregel te evalueren, stellen wij voor om een vergadering te houden met de bewoners, de ouderraad, de schooldirectie, de politie en de Schepen van Mobiliteit.

De vergadering zal plaatsvinden op

DINSDAG 23 OKTOBER 2018 VAN 16U30 TOT 18U – VILLA PIRSOUL

In afwachting u daar te ontmoeten,

Het College van Burgemeester en Schepenen

Versie (.pdf)

Gepubliceerd op:
10 oktober 2018