Antwoord op de petitie van enkele inwoners van de Broekstraat betreffende de aanleg van het strombekken.

Dames, Heren,

Na meerdere maanden werk wordt het stormbekken eindelijk voltooid. We begrijpen dat deze werken lang en vermoeiend voor u waren, maar deze waren nodig als een oplossing voor de overstromingen. De gemeente onderhandelde al geruime tijd met Vivaqua om dit project te realiseren.

De plaatselijke autoriteiten waren zich wel degelijk bewust van het ongemak dat deze werken voor de buurt gingen veroorzaken en hebben er alles aan gedaan om de bewoners te informeren en de problemen waarmee de inwoners werden geconfronteerd, tot een minimum te beperken. Denk aan de openbare vergaderingen met de bewoners en Vivaqua, de informatieverstrekkende wijkinfo, het ter beschikking stellen van de parking van het OCMW, de link naar de handelaren van de buurt, de antwoorden van de administratie op vragen van de bewoners en informatie betreffende de vooruitgang van het project via de Facebook-pagina van de gemeente.

De gemeentelijke burgerlijk ingenieur was aanwezig op de wekelijkse werfvergadering en bracht telkens opnieuw de problemen over die ons werden gemeld. De ombudsman van Vivaqua was ook aanwezig, beschikbaar en bereikbaar om de klachten van de bewoners te verzamelen. De politie is eveneens opgetreden toen de inwoners de gemeente op de hoogte brachten van de niet-naleving van de werkuren door de onderaannemers.

Met betrekking tot het ongemak willen we u eraan herinneren dat elke inwoner wordt verzocht om, met de grootste precisie, Vivaqua en de gemeente op de hoogte te brengen over zijn bezwaarklachten (geuren, scheuren, overstromingen, schade aan de voetpaden, …). U hebt vastgesteld dat elke klacht in overweging wordt genomen en door Vivaqua wordt onderzocht en dit volgens de plaatsbeschrijvingen die aan het begin van deze werf werden opgemaakt.

Wat betreft de voetpaden, hebben we van Vivaqua en Sibelga de  zekerheid verkregen dat zij de renovatie voorzien voor 13 september 2018, financieel zullen dragen. De gemeente zal ook gedeeltelijk bijdragen aan de financiering van deze werken.

Wijkinfo (.pdf)

 

Gepubliceerd op:
01 augustus 2018