Bericht aan de bewoners – Grand-Halleuxstraat en Sint Agatha Voorplein – Bestaande woonwijk

Mevrouw, Mijnheer,

Het College van Burgemeester en Schepenen informeert u dat de reeds bestaande woonwijk in de Grand-Halleuxstraat en op het Sint-Agathavoorplein tijdelijk wordt uitgebreid tot de Kortestraat, het Koning Boudewijnplein (parking inbegrepen) en de Dr. Charles Leemansstraat (tot nummer 21 = Fietsbieb).  Deze maatregel zal tot 25 augustus van toepassing zijn als gevolg van de social distancing maatregelen (tenzij de maatregelen worden verlengd).

Dit betekent dat  :

  • voetgangers de hele breedte van de openbare weg kunnen gebruiken;
  • bestuurders voetgangers niet in gevaar mogen brengen of hinderen; indien nodig moeten ze stoppen. Bestuurders moeten ook extra voorzichtig zijn in het bijzijn van kinderen. Voetgangers mogen het verkeer niet onnodig hinderen;
  • De maximum toegestane snelheid 20 km per uur
  • Het parkeren verboden is, behalve:
  • op plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of een ander gekleurd oppervlak en waarop de letter “P” is weergegeven (deze acroniemen zullen binnenkort worden       geplaatst);
  • op plaatsen waar een verkeersbord dit toestaat (bijv. parkeren voor personen met een beperking).
  • Stilstaande of geparkeerde voertuigen kunnen volgens de rijrichting rechts of links worden geplaatst.

Deze implementatie maakt het ook mogelijk om de naleving van de maatregelen voor social distancing, nodig om de Covid-19-crisis te beheersen, aan te moedigen.

Wij danken u voor uw begrip en de afdeling Technische Zaken blijft tot uw beschikking voor verdere informatie (02/464 04 74).

Sint-Agatha-Berchem, 11/06/2020

Gepubliceerd op:
23 juni 2020