[WERFINFO] Bericht aan de bewoners van de Broekstraat : bouw van een stormbekken

Strijd tegen overstromingen: bouw van een stormbekken in de Broekstraat, langs de Broekweg

VIVAQUA houdt eraan u te informeren over de evolutie van het onderhanden werk.

De aanleg van de collector en de twee riolen in de Broekstraat is voltooid.

Onze aannemer zal weldra starten met:

  • de bouw van een bezoekkamer op het kruispunt met de Broekweg (tot half april);
  • de vernieuwing van het wegdek in de Broekstraat (tot begin maart).

Na de beëindiging van de vernieuwing van het wegdek zal lokaal verkeer terug mogelijk zijn in de Broekstraat. De straat zal echter tot half april (einde van de werkzaamheden voor de bezoekkamer) doodlopend zijn ter hoogte van het kruispunt met de Broekweg. Het kruispunt zal gedurende deze periode afgesloten blijven voor het verkeer.

In de loop van de maand maart zal SIBELGA nieuwe huisaansluitingen uitvoeren in de Broekstraat. Deze interventie vereist echter geen nieuwe afsluiting van de straat.

Vanaf half april zullen de werkzaamheden voor het stormbekken worden verdergezet op het gemeentelijk terrein.

Twee belangrijke opmerkingen:

  • De weersomstandigheden die volgende week worden verwacht, zullen hoogstwaarschijnlijk leiden tot een werkonderbreking van enkele dagen.
  •  Na de bouw van de bezoekkamer en de werkzaamheden van SIBELGA zal een laatste laag asfalt op het wegdek worden aangebracht. Hiervoor zal de straat één tot twee dagen worden afgesloten. De bewoners zullen vooraf op de hoogte worden gebracht.

Wij danken u voor uw begrip en geduld voor dit complexe en grootschalige project.

We blijven tot uw beschikking voor eventuele verdere informatie.

Info bouwplaats:

  • werkdagen: VIVAQUA – ombudsman: 02 518 85 24
  • noodgevallen: VIVAQUA – Centrale wacht: 02 739 52 11
  • in geval van nood met betrekking tot de bouwplaats: SIBELGA: 0800/117 46
Gepubliceerd op:
27 februari 2018