Bericht aan de bewoners van de Helenalaan – Lauralaan – Esdoorngaarde & Ganshorenstraat – Openbare verlichting

Wij delen u mee dat SIBELGA binnenkort zal overgaan tot de renovatie van de openbare verlichting, maar ook tot de vernieuwing van de laagspanningskabels en de privé-aansluitingen in uw straat.

Hierna vindt u de planning van de tussenkomsten: 

  • Helenalaan: openbare verlichting (werkzaamheden gecoördineerd met Proximus): tussenkomsten ter hoogte van de voetpaden en de gevels – aanvang van de werken gepland op 01/02/21 – 25 werkdagen (waarvan 10 dagen aan de voetpaden) – occasionele verstoringen, maar geen impact op de mobiliteit in het algemeen.
  • Lauralaan: openbare verlichting – leggen van laagspanningskabels & privé-aansluitingen + Proximus –  aanvang van de werken gepland op 25/01/21 – 55 werkdagen (waarvan 25 dagen voor de tussenkomst aan de voetpaden en 30 dagen voor de privé-aansluitingen) – occasionele verstoringen, maar geen impact op de mobiliteit in het algemeen.
  • Esdoorngaarde: openbare verlichting + Proximus + Telenet – aanvang van de werken gepland op 15/02/21 –10 werkdagen waarvan 5 dagen aan de voetpaden – beperkt impact op de mobiliteit in de gaarde die toegankelijk blijkt.
  • Ganshorenstraat: openbare verlichting – meerderheid van de renovatie ter hoogte van de gevels – aanvang van de werken gepland op 05/02/21 – 15 werkdagen – geen werkelijke impact op de mobiliteit buiten een plaatselijke verstoring van het verkeer tussen de nummers 42 en 48 (werken aan de voetpaden).

Wij danken jullie alvast voor het begrip. Voor nadere informatie kunnen jullie steeds terecht bij het departement Technische Zaken (02/464.04.07).

Sint-Agatha-Berchem, 12/01/2021

Gepubliceerd op:
13 januari 2021