Bericht aan de bewoners van de Kerkstraat & omgeving – Schoolstraat

Op vraag van de ouders heeft het College van Burgemeester en Schepenen beslist om in de Kerkstraat een proefproject op te zetten met een Schoolstraat zodat kinderen de Sint-Albertus- en Sint-Jozefsschool veiliger kunnen bereiken en verlaten.

Tijdens het proefproject, dat van 23 september tot 20 december 2019 zou lopen, wordt de Kerkstraat tussen de Groot-Bijgaardenstraat en de Dr. Charles Leemansstraat een halfuur ‘s ochtends en een halfuur in de middag voor het doorgaand verkeer gesloten.

In het licht van die ontwikkeling zou ook kunnen worden overwogen om het verkeer in de Kerkstraat op een andere manier te organiseren met eventueel het invoeren van eenrichtingsverkeer of het uitwerken van een erf (zie onderstaand bord) zodat het Sint-Agathavoorplein op een natuurlijke wijze wordt gelinkt met de culturele infrastructuur.

Echter alvorens hierop dieper in te gaan wil de gemeente de bewoners van de Kerkstraat horen om samen met hen de mogelijkheden te onderzoeken die zouden kunnen bijdragen tot een betere verkeersdoorstroming.

Jullie worden dan ook van harte uitgenodigd om hierover van gedachten te wisselen op donderdag 20 juni 2019 om 18u30 in ‘DKantine’ van het cultureel centrum De Kroon.

Alvast tot dan!

Sint-Agatha-Berchem, 12 juni 2019

Het College van Burgemeester en Schepenen

Gepubliceerd op:
14 juni 2019