Bericht aan de bewoners van de Moderne Wijk – Duurzame wijkcontract

U woont of werkt binnen de perimeter van het duurzame wijkcontract « 100 jaar later : laat ons de Moderne Wijk betoveren »

Informatie sessieZaterdag 26 juni 2021 om 16h00 – op het Initiatiefplein

Zoals u wellicht al weet, zal de komende jaren meer dan 13 miljoen euro in uw wijk worden geïnvesteerd om bij te dragen tot de revitalisering ervan. Onze gemeente heeft een subsidie van het Gewest gekregen voor de ontwikkeling van een contract voor duurzame wijken. En het gebeurt in jouw buurt !

Waaruit bestaat dit ?

Eerst stellen wij met u en met de hulp van een externe specialist een diagnose van de bestaande situatie op om een actieprogramma op te stellen dat werkelijk beantwoordt aan de behoeften van uw wijk.

Welke projecten ? Op basis van welke behoeften ?  

Er zijn al 3 hoofdlijnen uitgezet: voorzieningen en infrastructuren, openbare ruimte en specifieke huisvesting, maar het hele concrete aspect moet nog worden bepaald !  Deze fase zal verschillende maanden duren en zal worden uitgevoerd met de hulp van een studiebureau. Pas na deze fase en de goedkeuring van het programma door de gemeenteraad en de gewestregering zullen de concrete realisaties van start gaan, in het tweede deel van 2022.

Hoe kunt u deelnemen ?
Er zijn verschillende mogelijkheden om deel te nemen : zich inzetten voor de wijkcommissie, deelnemen aan de Algemene Vergaderingen, bijdragen aan thematische werkgroepen, deelnemen aan verkennende wandelingen of workshops, deelnemen aan raadplegingen en openbare onderzoeken, enz…

Voor meer informatie

Wij organiseren een eerste informatiesessie op zaterdag 26 juni 2021 om 16.00 uur op het Initiatiefplein. Wij zullen het proces uitleggen en u informeren over de volgende belangrijke stappen in het project. Het zal ook een gelegenheid zijn om uw vragen te beantwoorden.

Binnenkort komt er op de website van de gemeente ook een specifieke rubriek met alle informatie over het contract voor duurzame wijken.

We hopen dat u net zo enthousiast bent als wij om aan dit project te beginnen.

Tot binnenkort !

De wijkcommissie is een adviesorgaan dat tot taak heeft bij te dragen tot de vaststelling van de prioriteiten van het wijkcontract door adviezen uit te brengen en aanbevelingen te doen, alsook door informatie en ervaringen ter plaatse uit te wisselen met een gemeenschappelijk doel : projecten en oplossingen ontwikkelen die geschikt zijn voor de wijk.

Wil je er deel van uitmaken of meer informatie krijgen? Contacteer ons tegen eind augustus : info@berchem.brussels of 02 464 04 72.

Gepubliceerd op:
23 juni 2021