Bericht aan de bewoners – Vergadering mobiliteit wijk Valida

Het woord aan de burger!

In het licht van het Gewestelijk Mobiliteitsplan, GOOD MOVE, is de gemeente ertoe gehouden een grootschalige reflectie op te zetten rond het verkeersluwer maken van de verschillende wijken in Sint-Agatha-Berchem.

In eerste instantie willen we een samenwerking opzetten met de bewoners rond het Valida ziekenhuiscentrum om hun mening te kennen en om ons samen te buigen over wenselijke maatregelen op vlak van mobiliteit (parkeerbeleid, doorstroming, verkeersveiligheid, fietspaden, …) die hun leefomgeving kunnen verbeteren.

Wanneer: donderdag 20 februari 2020 om 19.00 uur

Waar: Raadzaal, Koning Albertlaan 33 (1ste verdieping, boven de gemeentelijke Feestzaal).

U bepaalt en bakent samen de problemen af rond uw verplaatsingen.

Wij nemen nota van uw suggesties om de leefomgeving van zoveel mogelijk Brusselaars te verbeteren.

We hopen vanaf die avond een positieve dynamiek op gang te brengen die het aantal verplaatsingen binnen de oostelijke wijken van Sint-Agatha-Berchem moet terugdringen.

Alvast tot dan! #GoodMove

Sint-Agatha-Berchem, 12/02/2020

Gepubliceerd op:
14 februari 2020