Bericht aan de buurtbewoners – Overstromingen

Mevrouw, Mijnheer,

In ons schrijven van 21 juni 2021 met betrekking tot de overstromingen die onze gemeente en in het bijzonder uw wijk hebben getroffen, hebben wij u meegedeeld dat onze autoriteiten het initiatief hadden genomen om bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een verzoek in te dienen om de overstromingen van 4 juni 2021 te laten erkennen als algemene natuurramp.

Op 12 augustus werden wij ervan op de hoogte gebracht dat ons verzoek was ingewilligd.  Dit is goed nieuws voor u als u bent getroffen, want dankzij deze erkenning kunt u een schadedossier indienen bij het Gewest.

Het Gewest zal uw aanvraag analyseren en nagaan of u in aanmerking komt voor financiële steun voor overstromingsschade. 

Uw aanvraag moet vóór 30 november 2021 worden ingediend via de website van het Gewest: http://plaatselijke-besturen.brussels/nl/themas/regionale-steun/rampen.  Daar vindt u niet alleen het aanvraagformulier, maar ook alle informatie die u nodig hebt om uw dossier samen te stellen.  Als u vragen heeft over de procedure, aarzel dan niet contact op te nemen met Sébastien Gysen, die verantwoordelijk is voor het dossier bij het gemeentebestuur.

Om toekomstige risico’s te voorkomen, willen wij u er ook aan herinneren dat Vivaqua op verzoek van de eigenaars een gratis expertise dienst aanbiedt om hen te adviseren over de beste technische oplossingen aangaande de terugstromingsproblemen in hun huis.

Langs onze kant hebben wij, naar aanleiding van de bevindingen van onze diensten en van de gemeente tijdens het noodweer, Vivaqua gevraagd de toestand van de riolen en de particuliere aansluitingen te controleren om na te gaan of zij naar behoren functioneren.

Om in de toekomst overstromingen te vermijden, met name ter hoogte van de doorgang in de Koning Albertlaan, heeft Leefmilieu Brussel eveneens op ons verzoek ook een procedure opgestart om de toestand van de Molenbeek systematisch op te volgen en te saneren.

Er werden ook in samenwerking met de gemeente Dilbeek contacten gelegd met het Vlaams Gewest voor de studie van een toekomstig project voor de ontwikkeling van een natuurlijk waterretentiegebied in geval van hevige regenval op het beboste gebied langs de Hunderenveldlaan.

Inmiddels verblijven wij, Mevrouw, Mijnheer, met de meeste hoogachting.

Gepubliceerd op:
13 oktober 2021