Bericht aan de buurtbewoners van B.Sports – Aanleg van een hockeyveld – Aanpassingen

Mevrouw, Mijnheer,

Hiermee willen we u inlichten dat we na de stedenbouwkundige overlegcommissie van 10/10/2019 een brief van Urban Brussels ontvangen hebben met de voorwaarden voor het verlenen van een bouwvergunning voor de aanleg van een hockeyveld op het terrein van B.Sports.

De gemeente wenste u te informeren over de inhoud van deze brief en over de stand van zaken met betrekking tot de nodige maatregelen:

  • Een eerste vereiste was het planten van hoogstammige bomen rond het sportcomplex om een plantenscherm te vormen en zo de lawaai- en lichthinder te verminderen. Deze werken werden reeds uitgevoerd. We hebben een twintigtal snelgroeiende bomen langs de Lauralaan geplant. Deze bomen vormen een aanvulling op het bestaande plantenscherm en werden geplant om de gaten tussen de bestaande planten op te vullen.
  • Het Gewest had ook gevraagd om een bijkomende ballenwerend net op een hoogte van 7m en een breedte van 15m langs het hockeyveld (langs de Lauralaan en langs de Helenalaan) te laten installeren. Dit werd ook uitgevoerd.

De gemeente heeft dan ook alles in het werk gesteld om aan de voorwaarden van het Gewest te voldoen en zo de impact van de aanwezigheid van het hockeyveld conform de geldende voorschriften te beperken.

We blijven tot uw beschikking voor bijkomende informatie en verblijven inmiddels met de meeste hoogachting.

Sint-Agatha-Berchem, 19/02/2020

Gepubliceerd op:
25 februari 2020