Bericht aan de buurtbewoners van de Broekstraat : Bouw van het stormbekken

Geachte Mevrouw, geachte Heer,

Zoals reeds aangekondigd op de informatiesessie van 8 juni nl. wenst het College van Burgemeester en Schepenen u in te lichten over het vorderen van de werf in uw straat.

Kruispunt Groot-Bijgaarden – Broek – Maricollen

  • De werken aan de overstortkamer zijn volgens termijn voltooid en het kruispunt is sinds 31 augustus opnieuw open.


Broekstraat
(gedeelte tussen de Groot-Bijgaardenstraat en de Broekweg):

  • Alle privatieven aansluitingen op het rioleringsnet zijn uitgevoerd.
  • De aansluitingen voor de waterdistributie (even kant) zijn eveneens uitgevoerd.
  • Sibelga heeft de voedingskabels geplaatst. De privatieve aansluitingen zullen later, in functie van de andere werken van Vivaqua, plaatsvinden.
  • Markeringen voor de landmeter (stickers) werden systematisch op alle gevels geplaatst om eventuele bewegingen tijdens sommige fases van de werken na te gaan (zie bericht aan de inwoners van Hydrobru van 20 september jl.).
  • De voorbereidende werken voor het plaatsen van secante steunpalen zijn nu aan de gang, dit in afwachting op de boorwerken die op 2 oktober gepland zijn.

Terrein Pie Konijn (de Selliers de Moranvillelaan)

  • Dit terrein waar het stormbekken zich zal bevinden zal vanaf volgende week het voorwerp maken van voorbereidende werken ; verwijdering van struikgewas, gelijkmaking van de grond,…

Volgens de timing van de onderaannemers van Vivaqua, zullen de activiteiten op de werf van de Broekstraat tijdens de week van 25/09 tot 02/10 beperkt zijn. De planning blijft echter onveranderd, met een einddatum in juni 2018.

We vermelden er ook bij dat de spoeddiensten geregeld (na enkele werfvergadering) over de evolutie van de werken geïnformeerd worden en dat ons departement openbaren werken indien nodig tot uw beschikking blijft (02/464 04 74).

Het College van Burgemeester en Schepenen.

Gepubliceerd op:
25 september 2017