Bericht aan de buurtbewoners van de Broekstraat – Wijziging van het parkeerreglement in uw straat – ontwikkelingswerken en markeringen

Betreft: Wijziging van het parkeerreglement in uw straat – ontwikkelingswerken en markeringen.

U werd enkele maanden geleden uitgenodigd voor een informatievergadering over het nieuwe parkeerplan in uw straat. Ter herinnering: het huidig geldende alternerend parkeren is verouderd en stelt vaak, voor wat betreft zowel de mobiliteit als de veiligheid en de naleving van de wegcode, veel problemen.

Het nieuwe parkeerplan werd tijdens deze vergadering voorgelegd en er waren geen specifieke opmerkingen. Dit nieuwe parkeerplan, met zigzagdoorgang en grondmarkering, biedt – op één of twee plaatsen na – hetzelfde aantal parkeerplaatsen.

Dankzij de afbakening van alle vrije parkeerplaatsen in uw straat d.m.v. witte markeringen (art. 77.5 van de wegcode) zullen de vrije plaatsen gemakkelijker en onbetwistbaar geïdentificeerd kunnen worden en zal men het aantal vrije plaatsen, rekening houdend met de praktische toegang tot de privégarages, kunnen optimaliseren.

De gebruikers van de garages zullen wat hen betreft steeds de mogelijkheid hebben om voor hun garage te parkeren (ondanks de afwezigheid van markering) voor zover ze de nummerplaat van het of de in de garage toegelaten voertuig(en) op de poort van hun garage vermelden (art. 25.1 van de wegcode) en voor zover hun garage zich buiten een zone met algemeen parkeerverbod (aangeduid met verkeersbord E) bevindt.

In de praktijk zullen de markeringen zo worden aangebracht om een vrije zone aan weerszijden van de smalste garages te garanderen, zodat de in- en uitrijmanoeuvres in optimale omstandigheden van veiligheid en zichtbaarheid worden gegarandeerd.

Volgens de wegcode is het belangrijk om te weten dat dit vereist dat chauffeurs strikt binnen de markeringen parkeren. De politie zal ervoor zorgen dat dit wordt gerespecteerd.

Het markeerplan van de geplande situatie kan op onze website berchem.brussels, in de rubriek ‘wijkinfo’ worden geraadpleegd.

Naar de toekomst toe blijven we aandachtig voor de opmerkingen van het wijkcomité Broek over de verschillende ontwikkelingsvoorstellen van de straat. Deze voorstellen zullen het besproken worden tijdens de volgende overlegmomenten. Intussen kunnen eventuele opmerkingen aan ons Departement Technische Zaken worden gericht: help.tp@berchem.brussels.

Sint-Agatha-Berchem, 29/10/20

Parkeerplaatsen (.pdf)

Gepubliceerd op:
29 oktober 2020