Bericht aan de buurtbewoners van de Broekstraat – Stormbekken

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

Teneinde u op de hoogte te houden van de evolutie van de bouwwerf van het stormbekken in uw wijk nodigt het College van Burgemeester en Schepenen u uit op een informatiesessie. Deze vindt plaats op:
Maandag 27 november van 18u tot 19u30
We verwachten u in de cafetaria van het rusthuis Bloemendal, de Selliers de Moranvillelaan 124.
Vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en van de bouwheer Vivaqua zullen aanwezig zijn om in de mate van het mogelijke op uw vragen te antwoorden.
In de hoop u daar voltallig te mogen ontmoeten.

Sint-Agatha-Berchem, 17/11/2017.

Het College van Burgemeester en Schepenen

Pdf versie (.pdf)

Gepubliceerd op:
17 november 2017