Bericht aan de buurtbewoners van de Dilbeekstraat – uitbreiding van het Herlin Instituut

In aanvulling op de verschillende informatie die de gemeente u eerder heeft verstrekt over het uitbreidingsproject van het Herlin Instituut, willen wij u op de hoogte houden van de voortgang van dit dossier.

De eerder door de COCOF – Franse Gemeenschapscommissie voorgestelde projecten hadden tijdens de verschillende openbare onderzoeken veel negatieve reacties gekregen van zowel de omwonenden als de gemeente.  Het gemeentebestuur en de administratie, die de kwaliteit van het leven in de wijk willen behouden, hebben alles in het werk gesteld om dit project in de best mogelijke omstandigheden in de wijk te integreren.

Onze inspanningen waren niet tevergeefs en de aanvrager heeft uiteindelijk een fundamenteel gewijzigd uitbreidingsproject aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorgelegd, rekening houdend met de verschillende opmerkingen.

In oktober 2020 besloot het Gewest vervolgens de vergunning af te geven en de werkzaamheden zouden in augustus 2021 moeten beginnen en tegen het begin van het schooljaar 2023 moeten zijn afgerond.

De plannen, die onze diensten hebben geanalyseerd, zijn bedoeld om de impact op de wijk zoveel mogelijk te beperken: toegang voor schoolbussen via de Mathieu Pauwelsstraat en meestal via toegangswegen binnen de site, bouw beperkt tot twee verdiepingen bovengronds, bouw van het gebouw teruggelegd om de impact op naburige woningen te beperken en de impact op de mobiliteit in de wijk moet beperkt blijven.

Het departement Technische Zaken blijft tot uw beschikking voor nadere informatie (02/464.04.46).

Sint-Agatha-Berchem, 13/01/2021

Gepubliceerd op:
13 januari 2021