Bericht aan de buurtbewoners van de E. Heylensstraat, de J. Dormontlaan en omgeving – Eenrichtingsverkeerstest

Naar aanleiding van de inspraakvergadering die op 29 juni op verzoek van de omwonenden werd gehouden en het verzoekschrift dat van hen werd ontvangen om een verkeerswijziging te ondersteunen, heeft het gemeentebestuur besloten over te gaan tot een verkeerstest in uw buurt. Deze test bestaat uit het invoeren van een eenrichtingsverkeer in de Emile Heylensstraat, van de Elbersstraat naar de Kasterlindenstraat, alsook een eenrichtingsverkeer met tegenstroom die beperkt is tot bussen (lijn 87) en fietsen in de Jacques Dormontlaan, van de Kasterlindenstraat naar de Elbersstraat. Deze testfase zal plaatsvinden tussen 20 september en 31 december 2021. Een eerste evaluatie zal in november worden meegedeeld.

Om het verkeer rustiger te maken en de levenskwaliteit van alle bewoners van de betrokken straten te verbeteren, zal deze tijdelijke eenrichtingsverkeerstest het mogelijk maken het potentiële effect van deze nieuwe mobiliteitsregeling onder normale omstandigheden (met name de hervatting van het schooljaar en de standaardritten) te beoordelen.

Een gedetailleerd plan is te vinden op www.berchem.brussels – Nieuws en/of Wijk Info.

Op basis van de analyse van de test zullen wij, samen met de Departement Technische Zaken, besluiten of wij al dan niet met deze regeling doorgaan en u van ons besluit in kennis stellen.

Sint-Agatha-Berchem, 10/09/21

Gepubliceerd op:
15 september 2021