Bericht aan de buurtbewoners van de Gisseleire Versélaan – Bezetting van de residentie Le Saule

Betreft:        Bezetting van de voormalige residentie Le Saule – Gisseleire Versélaan

Geachte mevrouw, geachte heer,

Beste buurtbewoners,

We hebben van onze politiediensten vernomen dat het gebouw van de voormalige residentie “Le Saule” aan de Gisseleire Versélaan momenteel bezet is door een vijftigtal personen, waarvan de meerderheid vrouwen en kinderen zijn die begeleid worden door een steungroep.

We hebben de eigenaar van dit gebouw op de hoogte gebracht en het is aan hem om de nodige stappen te ondernemen om deze situatie in goede banen te leiden.

Het is echter aan de burgemeester om de veiligheid van zijn medeburgers en de bewoonbaarheid van de gebouwen op zijn grondgebied te waarborgen. Maar ook van de rust in de buurt.

De gemeente controleert daarom momenteel of alle maatregelen door de verschillende belanghebbenden worden genomen om de veiligheid van de mensen in het algemeen en de naleving van de gezondheidsregels met betrekking tot COVID in het bijzonder te waarborgen. We zorgen er ook voor dat de eigenaar de nodige stappen onderneemt om deze situatie te regulariseren.

De eerste contacten die we met de buurtbewoners hebben gehad wijzen op een rustige en serene omgeving en de preventie- en politiediensten zullen regelmatig langskomen om ervoor te zorgen dat de buurt goed kan samenleven.

We zullen niet nalaten om u op de hoogte te houden van de evolutie van de situatie en van de oplossingen die in dit verband zullen worden gevonden.

Gepubliceerd op:
27 oktober 2020