Bericht aan de buurtbewoners van de Gisseleire Versélaan – Le Saule

Betreft : voormalige residentie “Le Saule”

Beste mevrouw, beste heer,

Hierbij willen wij u inlichten over de evolutie van de situatie van de voormalige residentie “Le Saule” gelegen aan de Gisseleire Versélaan 23-25.

Zoals u misschien heeft opgemerkt, zijn alle migranten nu vertrokken.  Na dit vertrek en gezien het feit dat verschillende ramen van het gebouw open waren gebleven, waardoor het gemakkelijk toegankelijk was vanaf de gelijkvloers, hebben wij geëist dat de eigenaar de nodige maatregelen zou nemen om het gebouw te beveiligen, zodat het niet langer bewoond kon worden, met name door geïsoleerde krakers, die overlast voor de buurt hadden kunnen veroorzaken.

De gevraagde werkzaamheden zijn uitgevoerd en het gebouw is niet langer toegankelijk.

Ter herinnering, wat de toekomst van deze plaats betreft, is de bouwvergunning voor de verandering van een zorgcentrum in een centrum voor langdurig verblijf op 09.02.2021 door het College van Burgemeester en Schepenen geweigerd. Het gemeentebestuur was het eens met de argumenten van de bewoners van de wijk en was van mening dat het voorgestelde project, wat de bezetting van de lokalen en de bezettingsgraad betreft, niet paste in de onmiddellijke omgeving van de wijk. Tot op heden wacht de gemeente nog steeds op een nieuwe vergunningsaanvraag van de eigenaars.

Wij zullen niet nalaten u op de hoogte te houden van de evolutie van dit dossier.

Intussen is op verzoek van de Burgemeester door het gemeentebestuur een antikraakplan opgesteld en in werking gesteld, waardoor de potentiële kraaklocaties in de gemeente systematisch kunnen worden gecontroleerd. Deze controle wordt uitgevoerd door de plaatselijke politie en de preventiedienst om de onregelmatige bewoning van gebouwen te voorkomen op basis van een regelmatig bijgewerkt kadaster. Aarzel niet om ons te verwittigen van elk abnormaal element.

Sint-Agatha-Berchem, 24/06/2021

Gepubliceerd op:
29 juni 2021