Bericht aan de buurtbewoners van de Gisseleire Verselaan & omgeving – Zorgresidentie Le Saule

Om iedereen de kans te geven zich te informeren laat het College van Burgemeester en Schepenen aan de inwoners weten dat er een nieuwe openbaar onderzoek plaatsvindt voor:

Het verbouwen van een zorgresidentie (Le Saule) in een onthaalresidentie voor langdurig verblijf (Gisseleire Versélaan 23).  Het openbaar onderzoek vindt plaats van 09/09 tot 23/09/2019 en de vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op donderdag 10/10/2019 in het gemeentehuis.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag worden geraadpleegd op:
Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

  • maandag, dinsdag: tussen 9u30 en 12u30
  • donderdag tussen 14u en 19u

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

  • woensdag tussen 9u en 12u
  • donderdag tussen 9u en 12u of tussen 19u en 20 uur (op afspraak)

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag, of na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht:

  • Schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen, op het volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem of via email nmebarka@berchem.brussels, uiterlijk op 23/09/2019
  • Mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte in het gemeentehuis – dienst Stedenbouw- Koning Albertlaan 33.

Elkeen kan deelnemen aan de openbare hoorzitting ter voorstelling van het project deelnemen op het gemeentehuis op donderdag 10 oktober 2019. De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw of op de website van de gemeente.

Daarnaast wordt er een informatiesessie georganiseerd waar u kennis kan nemen van het aangepaste project op donderdag 12 september 2019 om 20u – in de Raadzaal – 33, Koning Albertlaan (1ste verdieping ook toegankelijk met een lift)

Sint-Agatha-Berchem, 06/09/2019

Gepubliceerd op:
18 september 2019