Bericht aan de buurtbewoners van de Groendreefstraat – Wegwerken

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

Een tweede openbare onderzoek voor het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning voor de heraanlegging van het wegdek en de voetpaden in de Groendreefstraat zal binnenkort plaatsvinden op basis van de opmerkingen die door Brussel Stedelijke Ontwikkeling en de Directie Monumenten en Landschappen in het kader van het eerste openbare onderzoek geformuleerd werden.

Zodra de vergunning afgeleverd wordt moet de werf in principe voor het tweede semester van 2018 gepland worden, en dit voor een approximatieve duur van 2 maanden.

We danken u voor uw begrip en het departement Grondbeleid blijft tot uw beschikking voor bijkomende informatie (02 464 04 74).

Het College van Burgemeester en Schepenen
Sint Agatha-Berchem, 4 december 2017

Pdf versie (.pdf)

Gepubliceerd op:
04 december 2017