Bericht aan de buurtbewoners van de Groot-Bijgaardenstraat – Plaatsing van een hoogspanningskabel

(gedeelte tussen de Potaardestraat & de Poolsterstraat)

Het College van Burgemeester en Schepenen wenst u in te lichten dat de maatschappij Elia, beheerder van het elektriciteitsnet, binnenkort een hoogspanningskabel zal plaatsen tussen het einde van de Dansaertlaan (grens Dilbeek) en het begin van de Groot-Bijgaardenstraat.

Na de boringwerken zullen nieuwe kabels ondergronds en op een lengte van 450m langs dit gedeelte worden aangelegd. Deze kabels zullen tijdelijk – dus vóór hun aanleg – in de Groot-Bijgaardenstraat worden bewaard (gedeelte tussen de Potaardestraat en de Poolsterstraat). In overeenstemming met de gemeentelijke autoriteiten zullen deze werken ongeveer 24 uur in beslag nemen (één nacht en één dag), dit in de loop van de eerste week van juli. Tijdens de werken zullen het parkeren en het verkeer daar volledig verboden zijn.

Deze werf zal plaatselijke geluidshinder met zich meebrengen. We danken u voor uw begrip t.o.v. deze tijdelijke hinder.

De maatschappij Elia, die dit project beheert, zal binnenkort een wijkinfo uitdelen met vermelding van de exacte datum van de werf en zal alles in het werk stellen om de termijnen – in functie van de weersomstandigheden – na te komen. Voor bijkomende informatie: Elia – contactpersoon werken: GSM : 0479 -39.30.03.

Sint-Agatha-Berchem, 21 juni 2019

Het College van Burgemeester en Schepenen

 

26.06.2019 – Communicatie van Elia ter attentie van de bewoners (.pdf)

Gepubliceerd op:
24 juni 2019