Bericht aan de buurtbewoners van de Kattenstraat & de Potaardestraat – Zone 30

Beste inwoners van de wijk ‘Kattenstraat – Potaardestraat’,

Uw wijk is sinds meerdere jaren onder het zone 30-verkeersregime gebracht. Naast het eenrichtingsverkeer dat in verschillende straten werd ingevoerd, werden ook tijdelijke verkeersdrempels geïnstalleerd.

Deze uitrustingen zijn intussen verouderd. We zijn hiervan wel bewust en daarom overweegt het College nu om deze door definitieve oplossingen te vervangen. De gemeente heeft hiervoor 3 subsidies bekomen in het kader van het gewestelijke programma m.b.t. ‘kleine inrichtingen van de openbare ruimte om de verkeersveiligheid te versterken’.

Het betreft 5 plaatselijke inrichtingen in de Kattenstraat en de Potaardestraat, de heraanleg van het kruispunt tussen de Kattenstraat en de Potaardestraat en de aanleg van het kruispunt tussen de Zenithstraat en de Groot-Bijgaardenstraat. We plannen tevens plaatselijke herstellingen van het wegdek waar nodig.

Een studiebureau werd aangeduid om de technische documenten op te stellen. Er valt hierover te vermelden dat de definitieve inrichtingen in de grote lijnen identiek aan de tijdelijke zouden blijven, maar met een versterkte nadruk op schoonheids- en herkenbaarheidsaspecten.

De werken kunnen tijdens de herfst starten. Daarom nodigt het College de inwoners van de wijk uit op dinsdag 3 september 2019 om 19u in de kribbe « Les Chatons » – 33 Kattenstraat om samen de voorgestelde oplossingen te bekijken en te luisteren naar eventuele suggesties of opmerkingen t.o.v. deze inrichtingen.

In de hoop u daar voltallig te mogen ontmoeten.

 

Het College van Burgemeester en Schepenen.

Sint-Agatha-Berchem, 23/08/2019

Gepubliceerd op:
23 augustus 2019