Bericht aan de buurtbewoners van de Koekelberglaan – Vellen van bomen

Geachte mevrouw, geachte heer,

Hiermee willen we u inlichten dat de maatschappij KRINKELS binnenkort verschillende bomen in uw laan moet vellen en vervangen.

Door de huidige staat van de voetpaden (die door de boomwortels worden opgetild) is de doorgang voor de voetgangers en vooral voor de personen met beperkte mobiliteit heel moeilijk geworden. Dit probleem moet opgelost worden.

De werken gebeuren in 3 etappes:

  • Vellen en voorbereiden van de boomputten
  • Herstellen van de aangestaste voetpaden
  • Planten van nieuwe bomen (rode esdoorn « Brandywine ») gekenmerkt door fijne en draaiende boomwortels.

De werf start in de loop van de laatste week van maart. Het verkeer in de laan evenals de parking en toegang tot de garages kunnen tijdelijk en plaatselijk verstoord worden.

We danken u voor uw begrip.

Sint-Agatha-Berchem, 06/03/2020

Gepubliceerd op:
10 maart 2020