Bericht aan de buurtbewoners van de Lusthuizenstraat – Asfalteringswerken

Betreft:           Asfalteringswerken

Binnenkort vinden er in uw buurt schraap- en asfalteringswerkzaamheden plaats.

Deze werkzaamheden, die in 2 fasen zijn gepland, zullen in principe beginnen op 29 november en eindigen op 3 december 2021.

Verkeer en parkeren zullen eerst worden verboden in de omgeving van de gebouwen 6000 & 7000 van het Jean Monnet-park en de volgende dag in de omgeving van de andere gebouwen 1000 tot 5000, teneinde een minimaal verkeer in de buurt te garanderen. Tijdens de werkzaamheden is parkeren zonder tijdsbeperking in de Lusthuizenstraat en in de Fairplaysteeg (naar het sportcomplex) toegestaan.

Wij danken u voor uw begrip en de Dienst Technische Zaken blijft tot uw beschikking voor verdere informatie (02/464.04.07).

Gepubliceerd op:
26 november 2021