Bericht aan de buurtbewoners van de Maricollendreef – Rioleringswerken

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

Zoals reeds gecommuniceerd zijn de asfalteringswerken in de Maricollendreef op 30 augustus beëindigd.

Ter bevestiging van onze wijkinfo van 21 augustus jl. is het bedrijf RENOTEC momenteel voor rekening van VIVAQUA de rioleringswerken (renovatie van de hoofdleiding en bemanteling van de leidingen) aan het afronden. Deze interventies gebeuren via de inspectieputten om het nieuwe asfalt niet te beschadigen (zie hun wijkinfo).

De werken zijn op maandag 16 oktober gestart en lopen in principe door tot 16 november.

Tijdens de volledige periode van de werf zal bus 87 niet omgeleid worden. De andere voertuigen mogen echter de werfzone (Maricollendreef tussen de Groot-Bijgaardenstraat en de Auguste Deniestraat) niet oversteken en dit gedeelte van de dreef is dan ook uitgezonderd voor plaatselijk verkeer. De toegang tot de garages blijft mogelijk.

We danken u voor uw begrip en het departement Openbare Werken blijft tot uw beschikking voor bijkomende inlichtingen (02 464 04 74).

Sint Agatha-Berchem, 17 oktober 2017

Het College van Burgemeester en Schepenen

De versie (.pdf)

Gepubliceerd op:
18 oktober 2017