Bericht aan de buurtbewoners van de Openveldstraat, het O. Ruelensplein & de Strijdersstraat – Wegwerken

Geachte mevrouw, geachte heer,
In navolging van de informatie die u onder andere via onze wijkinfo van 30 november jl. gecommuniceerd werd, werden de technische oplossingen voor de bodemweerstandsproblemen ter hoogte van het wegdek in de Openveldstraat gevalideerd en konden de werken in uw wijk hervat worden.

Gezien de omvang van de kosten van deze herstellingswerken werd echter, in overleg met het Gewest (subsidiërende macht,) besloten om de werken in de Strijdersstraat tot in 2018 uit te stellen. De Strijdersstraat blijft dan ook open voor het verkeer tot het begin van de werf, voorzien in 2018.

We betreuren deze situatie buiten onze macht ten zeerste en zetten alles in het werk om deze werf in de beste termijn af te ronden. Wat betreft de Strijdersstraat blijft, in het kader van de gewestelijke subsidies die ons reeds werden toegekend, de heraanlegging van deze straat een doelstelling dat in 2018 zal worden gerealiseerd.

We zullen niet nalaten om u op de hoogte te houden en het departement Grondbeleid blijft tot uw beschikking voor bijkomende informatie (02 464 04 74).

Het College van Burgemeester en Schepenen

Sint-Agatha-Berchem, 6/12/17

Pdf versie (.pdf)

Gepubliceerd op:
06 december 2017