Bericht aan de buurtbewoners van de Openveldstraat & het O. Ruelensplein – Herstellingswerken

Geachte mevrouw, geachte heer,
Hiermee willen we u inlichten dat de herstellingswerken ten gevolge van de bodemweerstandsproblemen ter hoogte van het wegdek in de Openveldstraat uitgevoerd werden.

De Openveldstraat is opnieuw open. Deze is echter uitzonderlijk toegankelijk voor het plaatselijk verkeer en aan een zeer lage snelheid.

De werf start opnieuw op 8 januari met de asfalteringswerken en moet rond 15 januari afgerond zijn.

We danken u voor uw begrip en het departement Grondbeleid blijft tot uw beschikking voor bijkomende informatie (02 464 04 74).

Het College van Burgemeester en Schepenen

Sint-Agatha-Berchem, 22/12/17

Gepubliceerd op:
22 december 2017