Bericht aan de buurtbewoners van de Openveldstraat en het O. Ruelensplein – Wegwerken

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,
De wegwerken die in onze wijkinfo van 10 oktober jl. aangekondigd werden en die op 30 oktober begonnen zijn werden spijtig genoeg onderbroken.

Ondanks de bodemtesten die na de graafwerken op de funderingskoffer uitgevoerd werden en bevredigende resultaten hadden gegeven, werden bodemweerstandsproblemen op verschillende plaatsen over de lengte van de Openveldstraat vastgesteld. Het gaat om zones waar de kleigrond en het grondwater mekaar ontmoeten en de bodem zachter maken. De betrokken zones hebben niet de nodige weerstand om een wegdek te kunnen vervaardigen.

Er bestaan technische oplossingen en deze worden momenteel onderzocht en gevalideerd.

In principe moeten we de werf binnen enkele dagen opnieuw kunnen hervatten.

We danken u voor uw begrip en het departement Grondbeleid blijft tot uw beschikking voor bijkomende informatie (02 464 04 74).

Het College van Burgemeester en Schepenen

Sint Agatha-Berchem, 30 november 2017

 

Pdf versie (.pdf)

Gepubliceerd op:
30 november 2017