Bericht aan de buurtbewoners van de Soldatenstraat – Vernieuwing hoogspanningskabel

Het College van Burgemeester en Schepenen wenst u in te lichten dat de maatschappij Elia, beheerder van het elektriciteitsnet, binnenkort een hoogspanningskabel in de Soldatenstraat moet laten vernieuwen.

Deze omvangrijke werf start begin juli voor de eerste twee fases en eindigt ten laatste eind augustus 2019 voor de laatste fase.  

  • 1ste fase – eerste helft van de maand juli

Van de Soldatenstraat (nr 78) tot de R. Comhairelaan. Het verkeer en het parkeren zijn tijdens de werken verboden.

Deze fase wordt in twee stukken gedeeld:

  1. Vanaf de post (Soldatenstraat nr 78) tot het midden van het kruispunt met de P. Preserstraat.
  2. Vanaf het midden van het kruispunt met de P. Preserstraat tot de Comhairelaan.
  • 2de fase – tweede helft van juli

Kruispunt Soldatenstraat / R. Comhairelaan.
Deze werken gebeuren in twee stappen:
1. Start van de werken op een helft van het kruispunt met plaatselijk verkeer in de R. Comhairelaan tussen de Groot-Bijgaardenstraat en de Soldatenstraat en verplichting om naar rechts te draaien vanuit de Soldatenstraat naar de Gentsesteenweg.
2. Daarna, volledige sluiting van het kruispunt.

  • 3de fase – augustus

Van de R. Comhairelaan tot de Groot-Bijgaardenstraat (ongeveer 14 dagen). Het verkeer is tijdens de werken verboden.

  • 4de fase – augustus (als faze 3 gedaan is)

Groot-Bijgaardenstraat, van de Soldatenstraat tot de Gisseleire Versélaan (ongeveer 14 dagen). Het verkeer is tijdens de werken verboden.

Het verkeer, het parkeren en de toegang tot de garages zullen per periodes verstoord worden. Wegomleidingen worden gepland en in functie van de verschillende fases van de werf aangepast. Het traject van bus 20 wordt daarenboven via de Broekstraat en de Bloemkwekersstraat omgeleid.

De maatschappijen Scheldekabel en Elia zullen binnenkort een wijkinfo uitdelen en stellen alles in het werk om de termijnen in functie van de weersomstandigheden na te komen. Voor bijkomende informatie: Elia – contactpersoon werken: 0479-39.30.03

We danken u voor uw begrip ten opzichte van deze tijdelijke hinder en blijven tot uw beschikking. De plannen met de betrokken wegen en omleidingen kunnen op onze website www.berchem.brussels, in de rubriek « actualiteiten » geraadpleegd worden. U vindt ook regelmatig info over deze werf op onze officiële Facebook-pagina 1082Berchem en op onze app BerchemMobile.

Het College van Burgemeester en Schepenen

Sint-Agatha-Berchem, 25 juni 2019.

Gepubliceerd op:
26 juni 2019