Bericht aan de buurtbewoners van de Sycomoregaarde – Vergadering

Mevrouw, Meneer,

Betreft : Stand van zaken in het dossier m.b.t. het beheer van de Sycomoregaarde
door de gemeente

Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt u graag uit voor een participatievergadering over het hierboven vermelde onderwerp.

Participatievergadering op maandag 25 oktober 2021 om 18u

Plaats : Feestzaal – 33, Koning Albertlaan

Inscrhrijving verplicht via info@berchem.brussels

We kijken ernaar uit u daar te ontmoeten

Gepubliceerd op:
21 oktober 2021