Bericht aan de buurtbewoners van de Technologiestraat, Nestor Martinstraat en Eilandenhoutstraat – Heraanleg van de wegen

De werf die sinds begin augustus in de Technologiestraat en op een stuk van de Nestor Martinstraat door Sibelga gecoördineerd is, is bijna voltooid. Het einde van deze werf is voorzien tegen eind september.

Na deze werf – in oktober-, zal de gemeente Ganshoren in de uitgaande richting vanuit Brussel een gedeelde weg aanleggen (beveiligde zone voor voetgangers en fietsers) door het plaatsen van verkeersscheiders, bakens en markeringen. In de ingaande richting naar Brussel zijn wegwijzerborden en grondmarkeringen (voetgangerszone, beperkte éénrichtingsverkeer voor fietsen) tevens voorzien. Deze verschillende inrichtingen zijn het resultaat van een nauwe en doeltreffende samenwerking tussen de gemeentes Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem.

Deze voorzieningen hebben tot doel een éénrichtingsverkeer in te voeren in de Nestor Martinstraat, nl. op het gedeelte tussen de Technologiestraat en de Eilandenhoutstraat, en dit in de ingaande richting naar Brussel. De automobilisten zullen dus via dit gedeelte van de Nestor Martinstraat Brussel kunnen binnenrijden maar zullen op dit niveau Brussel niet kunnen verlaten. De automobilisten die Brussel willen verlaten zullen resp. de Eilandenhoutstraat, de Gentsesteenweg en de Keizer Karellaan moeten nemen.

Deze werken worden in het belang van iedereen uitgevoerd. De verschillende voorzieningen zullen immers toelaten om het verkeer om deze weg te verminderen en de veiligheid van de zwakke weggebruikers (voetgangers en fietsers) op deze tot hier toe smalle weg te versterken.

We rekenen dan ook op u om aan deze nieuwe beschikkingen in het belang van iedereen te voldoen.

Sint-Agatha- Berchem, 22/09/2020

Gepubliceerd op:
25 september 2020