Bericht aan de buurtbewoners van de volgende straten / lanen Gebroeders Becqué – O.-L.-V. van Fatima – Kasterlinden (tussen Gr.-Bijgarden en Hogenbos – Laura – Bloemkwekers (tussen Gentsestwg en Koning Albert) – Hoogveld – Markeren van parkeerplaatsen

Betreft: Voortzetting van het beleid van het markeren van parkeerplaatsen in de Berchemse straten.

Gezien de toenemende parkeermoeilijkheden in uw straat en de steeds ingewikkelder wordende toegang tot privégarages, wil het College van Burgemeester en Schepenen u informeren dat het – zodra de weersomstandigheden dit toelaten – een afbakening door witte markeringen van de vrije parkeerplaatsen in uw straat (art. 77.5 van de wegcode) zal laten uitvoeren.

Hiermee zullen de vrije parkeerplaatsen gemakkelijker en onbetwistbaar geïdentificeerd kunnen worden en zal men het aantal vrije plaatsen, rekening houdend met de praktische toegang tot de privégarages, kunnen optimaliseren.

De gebruikers van de garages zullen wat hen betreft steeds de mogelijkheid hebben om voor hun garage te parkeren (ondanks de afwezigheid van markering) voor zover ze de nummerplaat van het of de in de garage toegelaten voertuig(en) op de poort van hun garage vermelden (art. 25.1 van de wegcode).

In de praktijk zullen de markeringen zo worden aangebracht om een vrije zone aan weerszijden van de smalste garages te garanderen, zodat de in- en uitrijmanoeuvres in optimale omstandigheden qua veiligheid en zichtbaarheid worden gegarandeerd.

Volgens de wegcode is het belangrijk om te weten dat dit vereist dat chauffeurs strikt binnen de markeringen parkeren. De politie zal ervoor zorgen dat dit wordt gerespecteerd.

Het markeerplan van de geplande situatie kan op onze website berchem.brussels, in de rubriek ‘wijkinfo’ worden geraadpleegd.

We zijn ervan overtuigd dat de geplande markeringen soms dubbelzinnige situaties zullen verduidelijken en betwistingen zullen verminderen. Eventuele opmerkingen kunnen aan ons Departement Technische Zaken worden gericht: help.tp@berchem.brussels

Sint-Agatha-Berchem, 29/10/20

Parkeerplaatsen : Becqué – Fatima – Kasterlinden – Bloemkwekers (.pdf)

Parkeerplaatsen : Laura – Weiland (.pdf)

Gepubliceerd op:
03 november 2020