Bericht aan de buurtbewoners van de Weilandstraat – Netheid in uw straat

Betreft: Lopende werken – Netheid in uw straat

Teneinde een netheid in de Weilandstraat te verzekeren wenst het College van Burgemeester en Schepenen u in te lichten dat een mail aan Democo en BMP Building – de aannemers die voor de verschillende werven in de straat verantwoordelijk zijn – verstuurd werd. Hierin vragen we:

  • Een volledige kuis van de straat, elke vrijdagnamiddag, van voetpad tot voetpad, met water en borstelwagen. Daarvoor zal de gemeente elke vrijdag namiddag voor het plaatsen van parkeerverbod zorgen.
  • Een eerste actie moet op 12/07 juni plaatsvinden. De wekelijkse interventies zullen vanaf de heropstart van de werven in augustus moeten gebeuren.

 

Wij danken U voor uw begrip.

 

Het College van Burgemeester en Schepenen

Sint-Agatha-Berchem, 04/07/19

Gepubliceerd op:
05 juli 2019