Bericht aan de buurtbewoners van de Zenitstraat – Openbare verlichting

Hiermee willen we u inlichten dat SIBELGA binnenkort zal overgaan tot de voorbereidingswerken voor de hernieuwing van de openbare verlichting in uw straat (aanleg van ondergrondse wachtbuizen). SIBELGA zal ook van de gelegenheid gebruik maken om de laagspanningskabels te vervangen.  

De werken verlopen in principe van 15 februari tot 1 maart 2021, in functie van de weersomstandigheden. Ze vinden plaats aan het kruispunt met de Potaardestraat en gebeuren in twee fases:  

  • Fase 1: van het nr 86 van de Potaardestraat tot het nr. 27 van de Zenitstraat
  • Fase 2: tussen de nrs. 20 en 40 van de Zenitstraat.

Het materiaal wordt over een lengte van 20m ter hoogte van de nummers 104 – 106 van de Potaardestraat opgeslagen.

U krijgt over enkele dagen een brief van SIBELGA als bevestiging van deze werf.  

We danken u voor uw begrip en het departement Technische Zaken blijft tot uw beschikking voor nadere informatie (02/464.04.07).

Sint-Agatha-Berchem, 02/02/2021.

Gepubliceerd op:
08 februari 2021